«هکسره» چیست و چطور آن را تشخیص بدهیم؟

تا­ به­ حال پیش آمده که بین استفاده از «کسره» و حرف «ه» شک کنید و ندانید از هر کدام آن­‌ها چه زمانی و چطور بکار ببرید؟ در این مقاله مشکل هکسره یا همان ه کسره را برای شما حل می‌کنیم. اما درباره اهمیت و موضوع همین بس که «اگه امروز واسه ه و کسره [...]