نیم فاصله چیست و چطور از آن استفاده کنیم

برای داشتن متنی اصولی و جدا از هر گونه ایراد ویرایشی موارد زیادی را باید رعایت کنیم. یکی از این موارد نیم‌فاصله است. متاسفانه استفاده از این کاراکتر جدی گرفته نمی‌شود. یک فاصله با عرض صفر بین دو حرف به هم جلوگیری می‌کند. در تایپ و نگارش فارسی در مواردی استفاده می‌شود که دو حرف [...]