برنامه بازاریابی چیست و چگونه آن را بنویسیم؟

نحوه نوشتن برنامه بازاریابی برنامه های بازاریابی شامل چهار بخش اصلی تقسیم می شود: پیشنهادهای ویژه شما برای فروش محصولات و خدمات استراتژی های قیمت گذاری برنامه فروش و توزیع برنامه بازاریابی و تبلیغات خب حالا فرض کنید داریم برای یه "پاساژ" برنامه بازاریابی می نویسیم. می گم پاساژ چون تازگی ها یه پروژه پاساژ [...]

نکات کلیدی نوشتن طرح توجیهی که حتما باید رعایت شود

نکات کلیدی نوشتن طرح توجیهی (بیزینس پلن) که حتما باید رعایت کنید : طرح‌ تجاري‌ بطور متوسط‌ در30 تا 40 صفحه‌ تهيه شود‌. در ابتداي طرح، "فهرست" آورده شود تا افراد هر بخشی را که می خواهند به سرعت پيدا کنند. صفحات نوشته هایتان را شماره‌گذاري کنيد. (و آن را با فهرست خود تطبيق دهيد.) [...]

طرز نوشتن طرح توجیهی( بیزینس پلن ) برای کسب و کار‌

طرز نوشتن طرح توجیهی( بیزینس پلن ) کسب و کارها: در اینجا ابتدا مراحلی را که برای نوشتن یک طرح توجیهی یا بیزینس پلن لازم است، توضیح می دهم و سپس نکات ضروری را خاطر نشان خواهم شد. نوشتن بیزینس پلن شامل مراحلی است که عبارتند از: مشخصات مجری طرح و تیم مدیریتی کسب و [...]